Back to shop

66, 12/2022 – 3/2023, Czech & Slovak Edition

Toxicita je vlastnost způsobující otravu organizmu. Můžeme se s ní setkat téměř všude: v půdě, ovzduší, jídle, našich tělech, ale je i ve vztazích a myšlenkách. Při tvorbě tohoto čísla časopisu jsme pozvali autory, výzkumníky a vědce působící v různých oblastech, aby na toto téma nabídli co nejrozmanitější pohledy. Zaměřili jsme se na různé aspekty toxicity a různé způsoby jak na ni nahlížet ve vztahu k umění a kultuře.


 

FEATURES → ◯ Cena Jindřicha Chalupeckého ◯ O nacionalismu ze všech stran. 12. ročník Fotograf Festivalu ◯  Jaderná energie jako ruské kulturní dědictví ◯ Chemický antropocén ◯ Keď sa prach obráti na dáta: nedisciplinovaná toxicita ovzdušia a politika zviditeľňovania ◯ Žít v materialistickém světě. Philomena Epps v rozhovoru s Tenant of Culture ◯ Nukleární kultura a její reflexe na uměleckém poli ◯ Zdena Kolečková: Návrat k prapůvodu v industriální krajině ◯ Jakub Choma: Medzi vidiekom a postinternetom ◯ Nejhorší je sebevražedný konzum ◯ Prekarizácia a toxicita ◯  Pracuješ v kultúre? To sa poznáš so samými cool ľuďmi!


REVIEWS → ◯ Re-connect Art ◯ Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle ◯ Osobní mytologie ◯ Curated_by_Vienna ◯ Jan Krtička ◯ Technologie und das Unheimliche ◯ Niečo Horí ◯ Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú ◯ Jaroslav Kyša ◯ Eva Moflárová ◯ Ján Triaška ◯ Festial JAMA ◯ Festival Nasuti

150 Kč

 

66, 12/2022 – 3/2023, Czech & Slovak Edition
66, 12/2022 – 3/2023, Czech & Slovak Edition
66, 12/2022 – 3/2023, Czech & Slovak Edition

Toxicita je vlastnost způsobující otravu organizmu. Můžeme se s ní setkat téměř všude: v půdě, ovzduší, jídle, našich tělech, ale je i ve vztazích a myšlenkách. Při tvorbě tohoto čísla časopisu jsme pozvali autory, výzkumníky a vědce působící v různých oblastech, aby na toto téma nabídli co nejrozmanitější pohledy. Zaměřili jsme se na různé aspekty toxicity a různé způsoby jak na ni nahlížet ve vztahu k umění a kultuře.


 

FEATURES → ◯ Cena Jindřicha Chalupeckého ◯ O nacionalismu ze všech stran. 12. ročník Fotograf Festivalu ◯  Jaderná energie jako ruské kulturní dědictví ◯ Chemický antropocén ◯ Keď sa prach obráti na dáta: nedisciplinovaná toxicita ovzdušia a politika zviditeľňovania ◯ Žít v materialistickém světě. Philomena Epps v rozhovoru s Tenant of Culture ◯ Nukleární kultura a její reflexe na uměleckém poli ◯ Zdena Kolečková: Návrat k prapůvodu v industriální krajině ◯ Jakub Choma: Medzi vidiekom a postinternetom ◯ Nejhorší je sebevražedný konzum ◯ Prekarizácia a toxicita ◯  Pracuješ v kultúre? To sa poznáš so samými cool ľuďmi!


REVIEWS → ◯ Re-connect Art ◯ Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle ◯ Osobní mytologie ◯ Curated_by_Vienna ◯ Jan Krtička ◯ Technologie und das Unheimliche ◯ Niečo Horí ◯ Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú ◯ Jaroslav Kyša ◯ Eva Moflárová ◯ Ján Triaška ◯ Festial JAMA ◯ Festival Nasuti