Back to shop

FLASH ART #63, 4 – 6/2022, Czech & Slovak Edition

Jarní číslo Flash Artu #63 obsahuje inspirativní profily umělkyň a umělců vycházejících ve své tvorbě z introspekce, z osobní zkušenosti, či autofikce, protože věříme, že i v těchto těžkých časech dokáží nabídnout něco povzbuzujícího. Zaměřujeme se na různé strategie práce s biografickou narací, na to, jak reálná nebo virtuální identita funguje. Soustředíme se na autory, kteří programově pracují se subjektem a vlastní individualitou, kteří ji hyperbolizují.

 

 Sledvali jsme s jakým narativem pracují, nakolik se v jejich tvorbě vizuální umění prolíná s literárními a jinými strategiemi. Přinášíme profily umělkyň a umělců napříč generacemi, jako Marie Filippová, Anna Zemánková, Kristin Fingerlandová, Dana Tomečková nebo Samuel Chovanec. Rozhovory s Lýdiou Ondrušovou a Erikem Sikorem, úvahu Mariany Serranové o výstavě Ester Krumbachové a také Emy Hesterové o kolektivním díle Composition I.: At the still point of the turning world. Neither movement from nor towards, Neither ascent nor decline; at the still point, there would be no dance, and there is only the dance. Palo Fabuš nás nechává nahlédnout do jeho vnímání pandemické situace, skrze níž se dostává k analýze širších společenských kontextů.

150 Kč

 

FLASH ART #63, 4 – 6/2022, Czech & Slovak Edition

Jarní číslo Flash Artu #63 obsahuje inspirativní profily umělkyň a umělců vycházejících ve své tvorbě z introspekce, z osobní zkušenosti, či autofikce, protože věříme, že i v těchto těžkých časech dokáží nabídnout něco povzbuzujícího. Zaměřujeme se na různé strategie práce s biografickou narací, na to, jak reálná nebo virtuální identita funguje. Soustředíme se na autory, kteří programově pracují se subjektem a vlastní individualitou, kteří ji hyperbolizují.

 

 Sledvali jsme s jakým narativem pracují, nakolik se v jejich tvorbě vizuální umění prolíná s literárními a jinými strategiemi. Přinášíme profily umělkyň a umělců napříč generacemi, jako Marie Filippová, Anna Zemánková, Kristin Fingerlandová, Dana Tomečková nebo Samuel Chovanec. Rozhovory s Lýdiou Ondrušovou a Erikem Sikorem, úvahu Mariany Serranové o výstavě Ester Krumbachové a také Emy Hesterové o kolektivním díle Composition I.: At the still point of the turning world. Neither movement from nor towards, Neither ascent nor decline; at the still point, there would be no dance, and there is only the dance. Palo Fabuš nás nechává nahlédnout do jeho vnímání pandemické situace, skrze níž se dostává k analýze širších společenských kontextů.