Back to shop

FLASH ART #18, 12/2010 – 3/2011, Czech & Slovak Edition

Toto číslo se významnou měrou věnovalo sumarizaci trhu s uměním v roce 2010 v mezinárodním měřítku, jmenovitě pak aukcím současného umění v Čechách a na Slovensku. Této problematice je věnována také anketa tohoto čísla. Dalším tématem je problematika současné malby, nejen v souvislosti s aktuálními výstavními projekty a sympozia, ale i v širším rozsahu v podobě analýzy tohoto média jako fenoménu uplynulé dekády. Výrazným tematickým blokem čísla byla i jedna z nejdůležitějších mezinárodních výstavních přehlídek Manifesta 8 kurátorovaná kurátory z Čech a Slovenska.

75 Kč

 

FLASH ART #18, 12/2010 – 3/2011, Czech & Slovak Edition

Toto číslo se významnou měrou věnovalo sumarizaci trhu s uměním v roce 2010 v mezinárodním měřítku, jmenovitě pak aukcím současného umění v Čechách a na Slovensku. Této problematice je věnována také anketa tohoto čísla. Dalším tématem je problematika současné malby, nejen v souvislosti s aktuálními výstavními projekty a sympozia, ale i v širším rozsahu v podobě analýzy tohoto média jako fenoménu uplynulé dekády. Výrazným tematickým blokem čísla byla i jedna z nejdůležitějších mezinárodních výstavních přehlídek Manifesta 8 kurátorovaná kurátory z Čech a Slovenska.