Back to shop

FLASH ART #2, 11 2006, Czech & Slovak Edition

Druhé číslo bylo tematicky zaměřené na fenomén tzv. emerging artist, tedy mladých umělců vycházejících na scénu v poslední době, ale kteří už dosáhli zásadnějšího úspěchu. Redakce připravila anketu, oslovující významné teoretiky a galeristy, aby uvedli podle nich deset nejvýraznějších mladých umělců. Výsledky ankety napomohly dynamizování uměleckého života, jeho reflexi a zájmu o něj.

75 Kč

 

FLASH ART #2, 11 2006, Czech & Slovak Edition

Druhé číslo bylo tematicky zaměřené na fenomén tzv. emerging artist, tedy mladých umělců vycházejících na scénu v poslední době, ale kteří už dosáhli zásadnějšího úspěchu. Redakce připravila anketu, oslovující významné teoretiky a galeristy, aby uvedli podle nich deset nejvýraznějších mladých umělců. Výsledky ankety napomohly dynamizování uměleckého života, jeho reflexi a zájmu o něj.