Back to shop

FLASH ART #21, 9–11 2011, Czech & Slovak Edition

Výrazným tématem 21. čísla bylo Benátské bienále. Časopis informoval o účasti českých a slovenských umělců i jinde v rámci bienále, nejen v Pavilonu ČR a SR: věnoval prostor performance Borise Ondreičky, participativnímu projektu Federica Diaze a dvojici Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, které se prezentovali v rumunském pavilóně. V úvodě časopis přinesl nekrology dvou významných a nedávno zesnulých umělců, kterými byli Ján Mančuška a Zdeněk Sýkora. Dalším dominantním tématem čísla byly aktuální umělecké ceny a soutěže jako Essl Award, Sittcom award či Cena Oskára Čepana. Rubrika News obsahovala aktuální informace o vzniku nových galerií, k nimž přibyla Galéria Faica. Časopis přinesl i překlady historických textů, které doposud nebyly do češtiny či slovenštiny pŘeloženy: jednalo se o klíčovou mezinárodní výstavu osmdesátých let Zeitgeist. Časopis ve výrazné míře představil tvorbu dvou slovenských umělců, Lucie Dovičákové formou interview a hlubší sondou o Richardu Fajnorovi. Zajímavý příspěvek představoval i článek o kontextech malby, v němž autor zmapoval současné možnosti malířského média v rámci Prague Biennale. Toto číslo věnovalo rozsáhlé analýzy jednotlivým sekcím pražského bienále, kromě malby reflektovalo i českou a slovenskou sekci přehlídky a sekci nazvanou Romantický konstrukt.


75 Kč

 

FLASH ART #21, 9–11 2011, Czech & Slovak Edition

Výrazným tématem 21. čísla bylo Benátské bienále. Časopis informoval o účasti českých a slovenských umělců i jinde v rámci bienále, nejen v Pavilonu ČR a SR: věnoval prostor performance Borise Ondreičky, participativnímu projektu Federica Diaze a dvojici Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, které se prezentovali v rumunském pavilóně. V úvodě časopis přinesl nekrology dvou významných a nedávno zesnulých umělců, kterými byli Ján Mančuška a Zdeněk Sýkora. Dalším dominantním tématem čísla byly aktuální umělecké ceny a soutěže jako Essl Award, Sittcom award či Cena Oskára Čepana. Rubrika News obsahovala aktuální informace o vzniku nových galerií, k nimž přibyla Galéria Faica. Časopis přinesl i překlady historických textů, které doposud nebyly do češtiny či slovenštiny pŘeloženy: jednalo se o klíčovou mezinárodní výstavu osmdesátých let Zeitgeist. Časopis ve výrazné míře představil tvorbu dvou slovenských umělců, Lucie Dovičákové formou interview a hlubší sondou o Richardu Fajnorovi. Zajímavý příspěvek představoval i článek o kontextech malby, v němž autor zmapoval současné možnosti malířského média v rámci Prague Biennale. Toto číslo věnovalo rozsáhlé analýzy jednotlivým sekcím pražského bienále, kromě malby reflektovalo i českou a slovenskou sekci přehlídky a sekci nazvanou Romantický konstrukt.