Back to shop

FLASH ART #30, 1–4 2014, Czech & Slovak Edition

DIVADLO A PERFORMANCE 

Aktuální principy na hranici divadelnosti, scéničnosti a tendence média performance byly hlavními tématy, které propojily profil Michala Pěchoučka, který pro číslo připravila Markéta Magidová, s rozhovorem týkajícím se nově založeného divadelního Studia Hrdinů. Při příležitosti 80. naro zenin umělce vznikl také rozhovor s Janem Švankmajerem. V neposlední řadě se v čísle objevuje recenze na výstavu Obrazy a předobrazy (Jakub Stejskal) a zevrubná analýza děl finalistů cen mladého umění Oskára Čepana a Ceně Jindřicha Chalupeckého v článcích od Anežky Bartlové a Ivany Moncoľové. Obě obálky otiskují díla Jana Švankmajera.


75 Kč

 

FLASH ART #30, 1–4 2014, Czech & Slovak Edition

DIVADLO A PERFORMANCE 

Aktuální principy na hranici divadelnosti, scéničnosti a tendence média performance byly hlavními tématy, které propojily profil Michala Pěchoučka, který pro číslo připravila Markéta Magidová, s rozhovorem týkajícím se nově založeného divadelního Studia Hrdinů. Při příležitosti 80. naro zenin umělce vznikl také rozhovor s Janem Švankmajerem. V neposlední řadě se v čísle objevuje recenze na výstavu Obrazy a předobrazy (Jakub Stejskal) a zevrubná analýza děl finalistů cen mladého umění Oskára Čepana a Ceně Jindřicha Chalupeckého v článcích od Anežky Bartlové a Ivany Moncoľové. Obě obálky otiskují díla Jana Švankmajera.