Back to shop

FLASH ART #35, 4–6 2015, Czech & Slovak Edition

PŘEHLÍDKY UMĚNÍ 

Jarní číslo z roku 2015 reflektovalo nejvýznamnější přehlídky současného výtvarného umění probíhající jak v současnosti (Benátské bienále), tak i v minulosti (Danuvius 1968). Zároveň číslo odráželo i aktuální události z institucionální sféry výtvarného umění, což reprezentuje např. rozhovor s novým šéfkurátorem Národní galerie v Praze Adamem Budakem (M. Magidová). Benátské bienále je zastoupeno dvěma rozhovory, a to rozhovorem s Jiřím Davidem, autorem Pavilonu České a Slovenské republiky, jemuž položili otázky umělci, kteří u něj studovali (připravila E. Krátká), a také rozhovorem s australským umělcem Simonem Den nym o jeho projektu na Benátském bienále (N. Trezzi). Tento kontext v neposlední řadě obohacuje překladový příspěvek Hanse Ulricha Obrista s názvem „Evoluční výstavy“. V profilových článcích je představena tvorba Pavly Scerankové (Y. Ferencová), Zuzany Žabkové (M. Vongrej), Jara Vargy (Z. Jakalová), Jaroslava Kyši (O. Mirza). Číslo obsa huje pravidelnou rubriku Nové prostory (Studio Prototyp, M. Magidová), recenze výstav a nově i knih.75 Kč

 

FLASH ART #35, 4–6 2015, Czech & Slovak Edition

PŘEHLÍDKY UMĚNÍ 

Jarní číslo z roku 2015 reflektovalo nejvýznamnější přehlídky současného výtvarného umění probíhající jak v současnosti (Benátské bienále), tak i v minulosti (Danuvius 1968). Zároveň číslo odráželo i aktuální události z institucionální sféry výtvarného umění, což reprezentuje např. rozhovor s novým šéfkurátorem Národní galerie v Praze Adamem Budakem (M. Magidová). Benátské bienále je zastoupeno dvěma rozhovory, a to rozhovorem s Jiřím Davidem, autorem Pavilonu České a Slovenské republiky, jemuž položili otázky umělci, kteří u něj studovali (připravila E. Krátká), a také rozhovorem s australským umělcem Simonem Den nym o jeho projektu na Benátském bienále (N. Trezzi). Tento kontext v neposlední řadě obohacuje překladový příspěvek Hanse Ulricha Obrista s názvem „Evoluční výstavy“. V profilových článcích je představena tvorba Pavly Scerankové (Y. Ferencová), Zuzany Žabkové (M. Vongrej), Jara Vargy (Z. Jakalová), Jaroslava Kyši (O. Mirza). Číslo obsa huje pravidelnou rubriku Nové prostory (Studio Prototyp, M. Magidová), recenze výstav a nově i knih.