Back to shop

FLASH ART #37, 10–11 2015, Czech & Slovak Edition

EKOLOGICKÉ TENDENCE 

Podzimní obsah č. 37 je orientován na ekologické tendence v současném umění a na morální otázky, které jsou na umělce kladeny v kontextu jejich práce. Číslo bude tematizovat vztah autonomie umění a angažovaných tendencí, jež však nesměřují k aktivní politické snaze, nýbrž ke snaze o udr žitelnost životního prostředí i sociálních vztahů. Objeví se v něm profily umělců jako Michal Kindernay, Anna Hulačová, Federico Díaz, Michal Kern, Helena Hladilová, Monika Pascoe Mikýšková/Juliana Mrvová. Z aktuálních událostí bude číslo reflektovat Cenu Jindřicha Chalupeckého, Cenu Maľba VÚB, Cenu Tatra banky a Cenu Oskara Čepana.75 Kč

 

FLASH ART #37, 10–11 2015, Czech & Slovak Edition

EKOLOGICKÉ TENDENCE 

Podzimní obsah č. 37 je orientován na ekologické tendence v současném umění a na morální otázky, které jsou na umělce kladeny v kontextu jejich práce. Číslo bude tematizovat vztah autonomie umění a angažovaných tendencí, jež však nesměřují k aktivní politické snaze, nýbrž ke snaze o udr žitelnost životního prostředí i sociálních vztahů. Objeví se v něm profily umělců jako Michal Kindernay, Anna Hulačová, Federico Díaz, Michal Kern, Helena Hladilová, Monika Pascoe Mikýšková/Juliana Mrvová. Z aktuálních událostí bude číslo reflektovat Cenu Jindřicha Chalupeckého, Cenu Maľba VÚB, Cenu Tatra banky a Cenu Oskara Čepana.