Back to shop

FLASH ART #38, 12/2015 – 2/2016, Czech & Slovak Edition

MLUVENÉ SLOVO 

Téma čísla se věnuje hraničním polohám různých uměleckých oborů, v nichž se dostává do pozornosti vztah mluveného jazyka a jeho hudebnosti nebo performativního pro vedení. Tato oblast zahrnuje nejen performance z oblasti vizuálního umění, ale i orální kulturu, slam poetry, experimentální divadlo či fyzické básnictví – jeden z hlavních textů časopisu (spolu s obálkou) je proto věnován Petru Vášovi (Radim Kopáč). Mezi nejúspěšnější projekty současného experimentál ního divadla pracujícího s řečí patří dlouhodobý projekt Encyclopedie de la parole, který v návaznosti na archivní videonahrávky mluveného projevu širokého spektra lidí vytváří originální představení pracující se způsoby mluvy a reakcemi na videoprojekci. V Českém prostředí se podobným způsobem orientuje laboratoř Jiřího Adámka (rozhovor vedla Markéta Magidová), který například ve své poslední inscenaci Řekni něco využívá vztahu rytmičnosti a hudebnosti jazyka spolu se situací, v níž je slovo pronášeno. V čísle byli mj. zahrnuti i Ladislav Novák, Nóra Růžičková, Zuzana Husárová a řada dalších tvůrců, jimž byla věnována rozsáhlá studie Kataríny Ihringové „Experimentovanie so slovom a obrazom“ (Milan Adamčiak, Dezider Tóth, Juraj Meliš, Peter Kalmus aj.).
75 Kč

 

FLASH ART #38, 12/2015 – 2/2016, Czech & Slovak Edition

MLUVENÉ SLOVO 

Téma čísla se věnuje hraničním polohám různých uměleckých oborů, v nichž se dostává do pozornosti vztah mluveného jazyka a jeho hudebnosti nebo performativního pro vedení. Tato oblast zahrnuje nejen performance z oblasti vizuálního umění, ale i orální kulturu, slam poetry, experimentální divadlo či fyzické básnictví – jeden z hlavních textů časopisu (spolu s obálkou) je proto věnován Petru Vášovi (Radim Kopáč). Mezi nejúspěšnější projekty současného experimentál ního divadla pracujícího s řečí patří dlouhodobý projekt Encyclopedie de la parole, který v návaznosti na archivní videonahrávky mluveného projevu širokého spektra lidí vytváří originální představení pracující se způsoby mluvy a reakcemi na videoprojekci. V Českém prostředí se podobným způsobem orientuje laboratoř Jiřího Adámka (rozhovor vedla Markéta Magidová), který například ve své poslední inscenaci Řekni něco využívá vztahu rytmičnosti a hudebnosti jazyka spolu se situací, v níž je slovo pronášeno. V čísle byli mj. zahrnuti i Ladislav Novák, Nóra Růžičková, Zuzana Husárová a řada dalších tvůrců, jimž byla věnována rozsáhlá studie Kataríny Ihringové „Experimentovanie so slovom a obrazom“ (Milan Adamčiak, Dezider Tóth, Juraj Meliš, Peter Kalmus aj.).