Back to shop

FLASH ART #39, 3–5 2016, Czech & Slovak Edition

MALBA A SKUTEČNOST

Realistické zobrazování prostřednictvím malby prožívá v dějinách umění své kulminace i mizení. S rozvojem fotografie byla smysluplnost realistické malby zpochybněna a její vývoj směřoval k abstrakci. V návaznosti na poválečný modernismus se objevilo hnutí hyperrealistické malby, které bylo následně postmoderními tendencemi vytlačeno do pozadí. V současné široké škále vyjadřovacích prostředků a médií se vztah malby ke skutečnosti znovu objevuje jako závažné téma. Umělci jej ztvárňují pomocí chápání obrazu jako objektu, problematizují iluzivnost malby, anebo naopak afirmativně podněcují hyperrealistický výraz. Do tohoto čísla byli proto zařazeny nejrůznější polohy současné malby, počínaje hyperrealistickou (Sascha Braunig, Avery K. Singer) a konče konceptuální a expresionistickou malbou (studie „Subjektivní exprese” od Barbory Ropkové). Jednou z důležitých otázek, před niž je současná malba postavena, se týká pojmu reprezentace, kterému se v teoretickém příspěvku věnuje Petr Vaňous. Do koncepce čísla jsou kromě řady výrazných českých a slovenských umělců (jako Adam Štěch, Alice Nikitinová, Adam Šakový, Monika Pascoe Mikyšková, František Demeter, Rastislav Podoba aj.) již tradičně zahrnuty i aktuální ročníky Ceny kritiky za mladou malbu (CZ) či Bienále maľby V. (SK). Vzhledem k úmrtí sochaře Aleše Veselého, důležité osobnosti generace 60. let, ovlivněné existencionálním životním pocitem, je věnována jedna z obálek jeho uměleckým pro- jektům (text Martin Dostál). Součástí čísla je i rozsáhlá anketa se zástupci bank a nadací o stavu podpory výtvarného umění v Čechách a na Slovensku.
75 Kč

 

FLASH ART #39, 3–5 2016, Czech & Slovak Edition

MALBA A SKUTEČNOST

Realistické zobrazování prostřednictvím malby prožívá v dějinách umění své kulminace i mizení. S rozvojem fotografie byla smysluplnost realistické malby zpochybněna a její vývoj směřoval k abstrakci. V návaznosti na poválečný modernismus se objevilo hnutí hyperrealistické malby, které bylo následně postmoderními tendencemi vytlačeno do pozadí. V současné široké škále vyjadřovacích prostředků a médií se vztah malby ke skutečnosti znovu objevuje jako závažné téma. Umělci jej ztvárňují pomocí chápání obrazu jako objektu, problematizují iluzivnost malby, anebo naopak afirmativně podněcují hyperrealistický výraz. Do tohoto čísla byli proto zařazeny nejrůznější polohy současné malby, počínaje hyperrealistickou (Sascha Braunig, Avery K. Singer) a konče konceptuální a expresionistickou malbou (studie „Subjektivní exprese” od Barbory Ropkové). Jednou z důležitých otázek, před niž je současná malba postavena, se týká pojmu reprezentace, kterému se v teoretickém příspěvku věnuje Petr Vaňous. Do koncepce čísla jsou kromě řady výrazných českých a slovenských umělců (jako Adam Štěch, Alice Nikitinová, Adam Šakový, Monika Pascoe Mikyšková, František Demeter, Rastislav Podoba aj.) již tradičně zahrnuty i aktuální ročníky Ceny kritiky za mladou malbu (CZ) či Bienále maľby V. (SK). Vzhledem k úmrtí sochaře Aleše Veselého, důležité osobnosti generace 60. let, ovlivněné existencionálním životním pocitem, je věnována jedna z obálek jeho uměleckým pro- jektům (text Martin Dostál). Součástí čísla je i rozsáhlá anketa se zástupci bank a nadací o stavu podpory výtvarného umění v Čechách a na Slovensku.