Back to shop

FLASH ART #42, 12/2016 – 2/2017, Czech & Slovak Edition

UMĚNÍ POST- INTERNETU 

Toto číslo si kladlo za úkol zmapovat vztah avantgardního potenciálu tohoto hnutí k jeho skutečným předpokladům, rovněž jako českou a slovenskou uměleckou produkci reagující na světové příklady umělců postinternetu. Příspěvky Marie Meixnerové, Tiny Poliačikové, Lumíra Nykla či Kristiana Lukiće analyzují pojem postinternet a jeho historická východiska z nejrůznějších pohledů. Denisa Bytelová v rozhovoru s umělcem Martinem Kohoutem, kterého práce s internetem proslavila celosvětově, odhaluje další segmenty umělcovy tvorby. Kurátorka Lindsey Berfond zas v rozhovoru s umělcem Matejem Vakulou poukázala na vícero výrazných projektů tohoto autora působícího v New Yorku, který se specializuje na vizualizaci dat, biologii a urbanistické otázky. Vakula také promluvil s kulturním aktivistou na poli kritické praxe v oblasti softwarů, umění a teorie Dušanem Barokem o internetu a umění. Michal Čudrnák analyzoval vstup digitálních technologií a internetu do prostředí galerií a muzeí. Dále číslo nabízí reflexi Ceny Jindřicha Chalupeckého a Ceny Oskára Čepana. Příspěvek Zuzany Duchové informuje o festivalu experimentálního umění, technologií a společenských otázek Ars Electronica, který tento rok nesl název Radikální atomy, a jehož cílem bylo poukázat na jejich umělecko-technologické propojení, složení či prapodstatu. Viktor Čech zhodnotil výstavu XXL pohledů na současné slovenské umění, Anna Remešová analyzovala tvorbu intermediálního umělce Romana Štětiny, Zuzana Danková soutěž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, jejíž vítězkou je Kristína Bukovčáková, a Michal Stolárik fotografický OFF Festival. Na stránkách časopisu přinášíme i vzpomínku na dva předčasně zesnulé slovenské umělce, Michala Moravčíka a Juraja Meliša.75 Kč

 

FLASH ART #42, 12/2016 – 2/2017, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #42, 12/2016 – 2/2017, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #42, 12/2016 – 2/2017, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #42, 12/2016 – 2/2017, Czech & Slovak Edition

UMĚNÍ POST- INTERNETU 

Toto číslo si kladlo za úkol zmapovat vztah avantgardního potenciálu tohoto hnutí k jeho skutečným předpokladům, rovněž jako českou a slovenskou uměleckou produkci reagující na světové příklady umělců postinternetu. Příspěvky Marie Meixnerové, Tiny Poliačikové, Lumíra Nykla či Kristiana Lukiće analyzují pojem postinternet a jeho historická východiska z nejrůznějších pohledů. Denisa Bytelová v rozhovoru s umělcem Martinem Kohoutem, kterého práce s internetem proslavila celosvětově, odhaluje další segmenty umělcovy tvorby. Kurátorka Lindsey Berfond zas v rozhovoru s umělcem Matejem Vakulou poukázala na vícero výrazných projektů tohoto autora působícího v New Yorku, který se specializuje na vizualizaci dat, biologii a urbanistické otázky. Vakula také promluvil s kulturním aktivistou na poli kritické praxe v oblasti softwarů, umění a teorie Dušanem Barokem o internetu a umění. Michal Čudrnák analyzoval vstup digitálních technologií a internetu do prostředí galerií a muzeí. Dále číslo nabízí reflexi Ceny Jindřicha Chalupeckého a Ceny Oskára Čepana. Příspěvek Zuzany Duchové informuje o festivalu experimentálního umění, technologií a společenských otázek Ars Electronica, který tento rok nesl název Radikální atomy, a jehož cílem bylo poukázat na jejich umělecko-technologické propojení, složení či prapodstatu. Viktor Čech zhodnotil výstavu XXL pohledů na současné slovenské umění, Anna Remešová analyzovala tvorbu intermediálního umělce Romana Štětiny, Zuzana Danková soutěž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, jejíž vítězkou je Kristína Bukovčáková, a Michal Stolárik fotografický OFF Festival. Na stránkách časopisu přinášíme i vzpomínku na dva předčasně zesnulé slovenské umělce, Michala Moravčíka a Juraja Meliša.