Back to shop

FLASH ART #48, 6–8/2018, Czech & Slovak Edition

UMĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Obsah čísla reaguje na tzv. edukativní obrat ve výtvar­ném umění, který již aktivně vstoupil jak do umělecké a kurá­torské praxe, tak i do galerijního dění. Témata jako škola, (sebe)vzdělávání či prvky edukačních procesů jsou výraznými náměty umělecké tvorby mnoha umělců.

Z pohledu radikální pedagogiky a institucionální kritiky vztah systému vzdělávání a systému umění tematizuje rozhovor s newyorskou teoretičkou a kurátorkou Taraneh Fazeli (Zuzana Štefková) a příspěvek umělkyně a kurátorky Barbory Švehlákové. Kde se ze zkušenosti umělce a performera, a zároveň i dlouholetého pedagoga, v jeho vlastní tvorbě stírá téma vztahu umění a vzdělávání, se dočtete v rozhovoru Jany Písaříkové s Vladimírem Havlíkem (cover). Jak o systému vzdělávání v umění přemýšlejí další umělci, pedagogové či kurátoři, jejichž aktivity se v těchto oblastech střetávají, se dozvíte nejen v anketě Dá sa naučiť umeniu?, ale i v rozhovoru Lýdie Pribišové s umělkyní Ilonou Németh (cover), nebo v diskusi Ako zostať umelcom po skončení školy?, kterou vedl Fedor Blaščák s řadou slovenských umělců. Číslo obsahuje mj. i příspěvky zaměřené na edukační projekty galerijních a muzejních institucí od Ondřeje Horáka a Jany Babušiakové. V tomto čísle jsme neopomněli věnovat pozornost projektu UNES-CO Kateřiny Šedé, který byl představen v Pavilonu České a Slovenské republiky na 16. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách.

75 Kč

 

FLASH ART #48, 6–8/2018, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #48, 6–8/2018, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #48, 6–8/2018, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #48, 6–8/2018, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #48, 6–8/2018, Czech & Slovak Edition

UMĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Obsah čísla reaguje na tzv. edukativní obrat ve výtvar­ném umění, který již aktivně vstoupil jak do umělecké a kurá­torské praxe, tak i do galerijního dění. Témata jako škola, (sebe)vzdělávání či prvky edukačních procesů jsou výraznými náměty umělecké tvorby mnoha umělců.

Z pohledu radikální pedagogiky a institucionální kritiky vztah systému vzdělávání a systému umění tematizuje rozhovor s newyorskou teoretičkou a kurátorkou Taraneh Fazeli (Zuzana Štefková) a příspěvek umělkyně a kurátorky Barbory Švehlákové. Kde se ze zkušenosti umělce a performera, a zároveň i dlouholetého pedagoga, v jeho vlastní tvorbě stírá téma vztahu umění a vzdělávání, se dočtete v rozhovoru Jany Písaříkové s Vladimírem Havlíkem (cover). Jak o systému vzdělávání v umění přemýšlejí další umělci, pedagogové či kurátoři, jejichž aktivity se v těchto oblastech střetávají, se dozvíte nejen v anketě Dá sa naučiť umeniu?, ale i v rozhovoru Lýdie Pribišové s umělkyní Ilonou Németh (cover), nebo v diskusi Ako zostať umelcom po skončení školy?, kterou vedl Fedor Blaščák s řadou slovenských umělců. Číslo obsahuje mj. i příspěvky zaměřené na edukační projekty galerijních a muzejních institucí od Ondřeje Horáka a Jany Babušiakové. V tomto čísle jsme neopomněli věnovat pozornost projektu UNES-CO Kateřiny Šedé, který byl představen v Pavilonu České a Slovenské republiky na 16. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách.