Back to shop

FLASH ART #54, 12/2019 – 3/2020, Czech & Slovak Edition

ETICKÝ OBRAT 

Jaké jsou styčné body současného umění a aktivismu? Kdy umělci odmítají spolupráci na projektech z etických dôvodov? Které zdroje financování současného umění jsou z etického hlediska ješte akceptovatelné? Jak souvisí ekologická krize se současným uměním a jaký postoj k ní zaujmout? S těmito a podobnými otázkami souvisí příspěvek Terezy Rudolf o kurátorské platformě Are a její experimentální odnoži Institutu úzkosti, který chce svým působením vyvolávat diskusi o povaze a důsledcích problémů z různých socio-ekonomicko-ekologických oblastí; umělecko-občanské zodpovědnosti se dotýká rozsáhlý rozhovor Lýdie Pribišové s umělkyní Janou Kapelovou; v širokém spektru, v němž se pohybují současné úvahy o etice umění, píše Ivana Rumanová; na změnu způsobu uvažování apeluje svým textem i Lenka Kukurová. Nedávné otevření problematiky etického financování na poli provozu výtvarného umění tématizuje Mariana Serranová. O poselství kontroverzního vyhlášení posledního ročníku Ceny Věry Jirousové uvažuje Jiří Ptáček. Číslo dále obsahuje rozsáhlý rozhovor o připravovaném bienále Ve věci umění se dotýká i praktického fungování institucí pod výzvou Kodexu feministických institucí. Jak funguje svobodný software v rámci tvorby uměleckých děl se zamýšlí Nina Vidovencová. Kromě pravidelných reviews výstav si přečtete i příspěvky věnované aktuálnímu ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, Ceně Oskára Čepana, festivalu Norma, festivalu OFF aj. Součástí čísla je v neposlední řadě i rozhovor s malířem Tomasem Rajlichem.

150 Kč

 

FLASH ART #54, 12/2019 – 3/2020, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #54, 12/2019 – 3/2020, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #54, 12/2019 – 3/2020, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #54, 12/2019 – 3/2020, Czech & Slovak Edition
FLASH ART #54, 12/2019 – 3/2020, Czech & Slovak Edition

ETICKÝ OBRAT 

Jaké jsou styčné body současného umění a aktivismu? Kdy umělci odmítají spolupráci na projektech z etických dôvodov? Které zdroje financování současného umění jsou z etického hlediska ješte akceptovatelné? Jak souvisí ekologická krize se současným uměním a jaký postoj k ní zaujmout? S těmito a podobnými otázkami souvisí příspěvek Terezy Rudolf o kurátorské platformě Are a její experimentální odnoži Institutu úzkosti, který chce svým působením vyvolávat diskusi o povaze a důsledcích problémů z různých socio-ekonomicko-ekologických oblastí; umělecko-občanské zodpovědnosti se dotýká rozsáhlý rozhovor Lýdie Pribišové s umělkyní Janou Kapelovou; v širokém spektru, v němž se pohybují současné úvahy o etice umění, píše Ivana Rumanová; na změnu způsobu uvažování apeluje svým textem i Lenka Kukurová. Nedávné otevření problematiky etického financování na poli provozu výtvarného umění tématizuje Mariana Serranová. O poselství kontroverzního vyhlášení posledního ročníku Ceny Věry Jirousové uvažuje Jiří Ptáček. Číslo dále obsahuje rozsáhlý rozhovor o připravovaném bienále Ve věci umění se dotýká i praktického fungování institucí pod výzvou Kodexu feministických institucí. Jak funguje svobodný software v rámci tvorby uměleckých děl se zamýšlí Nina Vidovencová. Kromě pravidelných reviews výstav si přečtete i příspěvky věnované aktuálnímu ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, Ceně Oskára Čepana, festivalu Norma, festivalu OFF aj. Součástí čísla je v neposlední řadě i rozhovor s malířem Tomasem Rajlichem.