Back to shop

FLASH ART #58, 12/2020 – 3/2021, Czech & Slovak Edition

Reduce / Reuse / Recycle

Číslo reaguje na koncept restorativního směřování společnosti, ke kterému se váže trojice základních pojmů „reduce, reuse, recycle“ na obálce 58. čísla časopisu. Význam těchto slov lze v rámci kritických postupů současného uměleckého provozu interpretovat v širším smyslu i jako reparaci a revitalizaci struktur, konceptů či nových systémových nastavení. V rámci takto nastaveného uvažování jsme se dotkli několika zdánlivě pluralitních oblastí:

- první z nich je uvědomělá tvorba v oblasti designu a módy, reprezentovaná zde tvorbou Jana Duriny (COVER) a loňskými klauzurními pracemi na téma Ethical MessageAteliéru designu oděvu a obuvi pražské UMPRUM, které přiblížila Lenore Jurkyová;

- druhou oblastí je ekologický aspekt uměleckého provozu, nedávné příklady ve svém příspěvku zmiňuje Michal Novotný (COVER); součástí tohoto bloku je i rozhovor o 3. ročníku festivalu ekologického umění Na Suti Degrowth/Bezrast v bratislavské Novej Cverovce konaného během striktních pandemických opatření;

- třetí oddíl odkazuje k restaurování a péči o umělecké sbírky, jak příspěvkem restaurátora Jana Kyncla o degradaci plastu, tak textem o transformaci tohoto přístupu v digitální době: o uměleckých projektech na CD-ROMech píše Miloš Vojtěchovský; o tom, že kanonizace a uchovávání umění není limitovaná akviziční politikou velkých institucí, ale že je jako strategie dostupná i menším aktérům, marginalizovaným velkými hráči, píše Dušan Barok;

- čtvrtá oblast odkazuje na strategie revitalizace nejrůznějších objektů pro potřeby prezentace současného umění, které mu primárně nesloužily: situaci na Slovensku zmapoval Samuel Velebný, s ohledem na konkrétní stav věci v současném Brně referuje o prostorech využitelných pro prezentaci umění a nebo jako ateliéry Šárka Telecká; případová analýza o ostravské galerii Dukla, která se nachází v pasáži v městské části Poruba a naposledy v ní proběhla výstava umělecké skuiny Rafani pochází od Jaroslava Michny.

V čísle najdete i příspěvky o výstavách finalistů Ceny Jindřicha ChalupeckéhoCeny Oskára Čepana za rok 2020 a krátké recenze výstav v pravidelné rubrice reviews.

Z mezinárodní edice časopisu FLASH ART jsme pro vás přeložili text, který se zamýšlí nad subjektivní proměnou readymade u Philippa Parrena.

150 Kč

 

FLASH ART #58, 12/2020 – 3/2021, Czech & Slovak Edition

Reduce / Reuse / Recycle

Číslo reaguje na koncept restorativního směřování společnosti, ke kterému se váže trojice základních pojmů „reduce, reuse, recycle“ na obálce 58. čísla časopisu. Význam těchto slov lze v rámci kritických postupů současného uměleckého provozu interpretovat v širším smyslu i jako reparaci a revitalizaci struktur, konceptů či nových systémových nastavení. V rámci takto nastaveného uvažování jsme se dotkli několika zdánlivě pluralitních oblastí:

- první z nich je uvědomělá tvorba v oblasti designu a módy, reprezentovaná zde tvorbou Jana Duriny (COVER) a loňskými klauzurními pracemi na téma Ethical MessageAteliéru designu oděvu a obuvi pražské UMPRUM, které přiblížila Lenore Jurkyová;

- druhou oblastí je ekologický aspekt uměleckého provozu, nedávné příklady ve svém příspěvku zmiňuje Michal Novotný (COVER); součástí tohoto bloku je i rozhovor o 3. ročníku festivalu ekologického umění Na Suti Degrowth/Bezrast v bratislavské Novej Cverovce konaného během striktních pandemických opatření;

- třetí oddíl odkazuje k restaurování a péči o umělecké sbírky, jak příspěvkem restaurátora Jana Kyncla o degradaci plastu, tak textem o transformaci tohoto přístupu v digitální době: o uměleckých projektech na CD-ROMech píše Miloš Vojtěchovský; o tom, že kanonizace a uchovávání umění není limitovaná akviziční politikou velkých institucí, ale že je jako strategie dostupná i menším aktérům, marginalizovaným velkými hráči, píše Dušan Barok;

- čtvrtá oblast odkazuje na strategie revitalizace nejrůznějších objektů pro potřeby prezentace současného umění, které mu primárně nesloužily: situaci na Slovensku zmapoval Samuel Velebný, s ohledem na konkrétní stav věci v současném Brně referuje o prostorech využitelných pro prezentaci umění a nebo jako ateliéry Šárka Telecká; případová analýza o ostravské galerii Dukla, která se nachází v pasáži v městské části Poruba a naposledy v ní proběhla výstava umělecké skuiny Rafani pochází od Jaroslava Michny.

V čísle najdete i příspěvky o výstavách finalistů Ceny Jindřicha ChalupeckéhoCeny Oskára Čepana za rok 2020 a krátké recenze výstav v pravidelné rubrice reviews.

Z mezinárodní edice časopisu FLASH ART jsme pro vás přeložili text, který se zamýšlí nad subjektivní proměnou readymade u Philippa Parrena.